Areál bobové dráhy

Jedna jízda na bobové dráze je tvořena ze dvou okruhů:

areal 1 » Bobová dráha Kutná Hora

1

První okruh dráhy je
rekreačního typu

– menší klesání
– méně prudké zatáčky

Délka je 750m a je tvořen 13 zatáčkami
a třemi terénními zlomy

2

Druhý okruh dráhy je spíše
adrenalinového typu

– větší klesání
– prudší zatáčky

Délka je 575m a je tvořen 10 zatáčkami
a dvěma terénními zlomy.